agent

Esad Čaluk dipl. pravnik

Broj licence 130/23
Direktor
Područje koje pokrrivamo Bosna i Hercegovina & Hrvatska

Kontakt broj:     036 842 425

Mobitel:              0603014037     

almena.nekretnine@gmail.com                      

Biografija

Agent Esad Čaluk, dipl.pravnik, sa dugogodišnjim iskustvom u imovinsko-pravnoj oblasti, je jedini
agent u BiH sa tzv.EPC licencom (Evropska strukovna iskaznica) ,sa Švedskom licencom, Hrvatskom i
naravno Bosansko-hercegovačkom (broj licence 130/23).U Švedskoj (Malme) radio je kao agent 8
godina u Hrvatskoj (Rijeka) 3 godine kao i u BiH (Sarajevo i Mostar) 10 god.

Dobrodošli

Newsletter

Sign up to our newsletter